• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
 • Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các kỳ họp của HĐND
 • Thời gian đăng: 11/07/2019 04:23:36 PM
 • Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, thường trực HĐND huyện Tủa Chùa luôn tích cực nghiên cứu, đổi mới trong công tác tổ chức kỳ họp của HĐND, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các kỳ họp của HĐND huyện không ngừng được nâng lên.
 • DIENBHD4.jpg

  Tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

  Trong hoạt động của HĐND, kỳ họp HĐND là một hoạt động cơ bản, chủ yếu. Chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Quy trình, thủ tục, cách thức tiến hành kỳ họp của Hội đồng nhân dân được quy định rất rõ, cụ thể từ Điều 78 đến Điều 86 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số, có thể coi các quy định này như là "cẩmnang" để HĐND các cấp căn cứ và tổ chức kỳ họp.

  Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Tủa Chùa đã đã tổ chức 8 kỳ họp, trong đó có 01 kỳ họp đầu nhiệm kỳ và 06 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp bất thường. Để hoạt động của các kỳ họp đạt kết quả cao, chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chủ trì tổ chức Hội nghị liên tịch với Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp; quy định cụ thể thời gian hoàn thành các văn bản trình kỳ họp và gửi về Thường trực HĐND huyện để gửi tới các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện theo quy định. Thường xuyên quan tâm đến các mặt công tác chuẩn bị cho kỳ họp như: Giao nhiệm vụ cho Văn phòng HĐND&UBND huyện có kế hoạch chuẩn bị phục vụ cho kỳ họp; đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chuẩn bị và gửi tài liệu theo quy định. Xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và chỉ đạo họp tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp; Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền để thông báo nội dung, chương trình kỳ họp đến cử tri và nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

  DIENBHD2.jpg

   Thường trực HĐND huyện họp liên tịch với UBND huyện và các đơn vị liên quan để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8

            Hoạt động tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu ngày càng được nâng cao; tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trong đó ưu tiên tại các điểm thôn, bản, tổ dân phố để thông báo với cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp và lắng nghe, giải trình, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp theo nhóm vấn đề và theo từng lĩnh vực gửi UBND huyện để nghiên cứu trả lời, giải quyết; đồng thời gửi đại biểu HĐND huyện để thông báo với cử tri trong những lần tiếp xúc cử tri sau.

     DIENBHD1.jpg

  Tổ đại biểu HĐND huyện số 4 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 tại xã Tủa Thàng

  Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND huyện được Thường trực HĐND huyện phân công cụ thể bảo đảm khoa học, đúng lĩnh vực. Mỗi Ban chủ động thu thập thông tin, tổ chức khảo sát bằng nhiều hình thức để nắm tình hình thực tế về những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm tra. Theo đó, chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban được nâng lên rõ rệt, thể hiện được chính kiến và nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, trên cơ sở đó giúp đại biểu HĐND huyện có thêm thông tin để thảo luận và quyết định.

  DIENBHD3.jpg

  Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8

  Trong việc điều hành kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp bám sát chương trình, vận dụng linh hoạt từng phiên họp tiết kiệm thời gian, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ như: Chỉ đạo việc tổng hợp kết quả thảo luận tổ và tham luận tại hội trường; lựa chọn những vẫn đề lớn, quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau để HĐND thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp ngày càng được tiến hành có trách nhiệm dân chủ, thẳng thắn, công khai, có tranh luận, đối thoại với tinh thần xây dựng. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện được đại biểu, cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm. Các đại biểu HĐND huyện đặt câu hỏi chất vấn thẳng thắn, đúng trọng tâm. Việc trả lời chất vấn của cơ bản giải đáp được các vấn đề mà đại biểu HĐND huyện nêu, thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm và đưa ra được một số giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của đại biểu HĐND huyện. Công tác thảo luận, quyết định tại kỳ họp được thực hiện đúng quy trình chặt chẽ, các nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua tại các kỳ họp HĐND luôn đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng chế độ chính sách của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của huyện, có tính khả thi cao khi áp dụng vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.

  DIENBHD5.jpg

  Quang cảnh kỳ họp thứ 8 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018

  DIENBHD6.jpg

   Tổ đại biểu HĐND huyện thảo luận tại kỳ họp thứ 6

  Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm, nêu những mặt làm được cần phát huy và chỉ rõ những mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm để kỳ họp sau hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và sự phát triển của huyện. Ngay sau kỳ họp, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp và thông báo trả lời các ý kiến cử tri trước kỳ họp của các cơ quan chức năng.

  Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã xác định các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện như sau:

  Một là, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện cần tăng cường giám sát tình hình việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đối với UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và UBND các các xã, thị trấn. Cần tăng cường kiểm tra đôn đốc để các ngành chuẩn bị các nội dung kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính trung thực, khách quan. Đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đầy đủ, chính xác, kịp thời đến các Ban HĐND, đại biểu HĐND.

  Hai là, Phân công rõ ràng và phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị các nội dung, chương trình cho kỳ họp HĐND huyện. Thực hiện đúng quy trình và nâng cao chất lượng soạn thảo các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp bảo đảm đúng thời gian quy định, kịp thời gửi cho đại biểu nghiên cứu trước, chuẩn bị ý kiến phát biểu thảo luận và tạo thuận lợi cho các Ban trong việc thẩm tra.

  Ba là, Tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò Chủ tọa kỳ họp trong các hoạt động điều hành, gợi ý thảo luận, phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND tham gia ý kiến, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp…

  Bốn là, Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp để cử tri có điều kiện theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND huyện; đồng thời qua đó để nhân dân hiểu và tự giác thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện. Các nghị quyết kỳ họp được ban hành phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện nhằm phát huy hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện.

  Năm là, Nâng cao vai trò trách nhiệm các đại biểu HĐND huyện trong các hoạt động tại kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tham gia xây dựng nghị quyết, họp Tổ đại biểu và chất vấn tại kỳ họp.

  Sáu là, Phải tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri, các nội dung chất vấn của đại biểu tại kỳ họp; yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết và trả lời các ý kiến đó tại kỳ họp; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nếu để chậm, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri và đại biểu HĐND quan tâm thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành, cơ quan, đơn vị mình.

    Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập thể Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, chủ động, cải tiến trong việc triển khai các hoạt động của HĐND, của Thường trực HĐND nói chung, đặc biệt là trong công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND, khôgn ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện. Với những nỗ lực công tác, năm 2018 Tập thể Thường trực HĐND huyện Tủa Chùa đã được Đảng đoàn HĐND tỉnh Điện Biên đánh giá và xếp loại là Tập thể hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

 • Ngọc Điện, Văn phòng HĐND&UBND huyện
 • Các tin khác:
  Khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can trong vụ tham ô tài sản tại UBND xã Tủa Thàng
  Xã Mường Báng tổ chức chuỗi các hoạt động Hè năm 2019 cho trẻ em
  Đảng ủy Thị trấn: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
  Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
  Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kết hợp với tuyên truyền phòng dịch bệnh
  Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Tủa Chùa tổ chức Hội nghị hiệp thương kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2019
  Xã Sính Phình: Khai mạc sinh hoạt hè năm 2019 cho trẻ em
  Phòng Dân tộc huyện tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2019
  Huyện Đoàn Tủa Chùa tuyên truyền giới thiệu việc làm và tư vấn xuất khẩu lao động cho thanh niên
  UBND xã Sín Chải tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  1-10 of 554<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Tiến độ giải quyết hồ sơ
 • Đến tháng 12/2018 tỉnh đã giải quyết được
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử