• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN

  Trang:  
  1-45 of 249<  1  2  3  4  5  6  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  5/14/2019 Trình tự, thủ tục lập phê duyệt đề án
  5/14/2019 Đề án GTNT
  5/14/2019 07. DDDO
  5/14/2019 06. SAN NEN
  5/14/2019 05. CANH QUAN
  5/14/2019 04. Chia lo
  5/14/2019 03. SDĐ
  5/14/2019 02.TH HT
  5/14/2019 file lhv
  5/14/2019 Thuyết minh xã Huổi Só
  275/UBND-TP 10/5/2019 CV: V/v triển khai Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh
  5/2/2019 Tài liệu Tìm hiểu 110 năm thi thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách thành lập tỉnh Điện Biên
  5/6/2019 Thể lệ,tài liệu cuộc thi viết "Tìm hiểu 100 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập đảng bộ tỉnh Điện Biên
  4/23/2019 Biểu kèm theo Báo cáo dịch tả lợn
  4/23/2019 BC: Tình hình công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Tủa Chùa đến ngày 23/4/2019
  4/23/2019 KH: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  4/23/2019 CV: V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện NQ số 30a/2008/NQ-CP
  4/23/2019 BC: Đánh giá kết quả thực hiện NQ số 30a/2018/NQ-CP tại các huyện nghèo
  4/23/2019 Biểu kèm theo phụ lục KH XDNTM
  4/23/2019 KH: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG XDNTM gđ 2010-2020 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  4/23/2019 BC: Công tác quản lý bảo vệ rừng tháng 4/2019 và phương hướng nhiệm vụ bảo vệ rừng tháng 5/2019
  4/23/2019 Dự thảo KH: Tổ chức tuần văn hóa thể thao du lịch huyện Tủa Chùa lần thứ nhất năm 2019
  4/23/2019 Dự thảo KH: Phát triển du lịch huyện Tủa Chùa năm 2019
  216/UBND-TP 4/22/2019 CV: v/v khai thác sử dụng Hệ dữ liệu VB QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 và rà soát các VB QPPL của tỉnh có liên quan
  207/UBND-TP 4/16/2019 CV: v/v triển khai thi hành TT số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của BTP (kèm theo Thông tư 03 và các biểu mẫu)
  75/KH-UBND 4/16/2019 KH: Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện TC lần thứ 3, 2019
  77/KH-UBND 4/16/2019 KH: Thực hiện dđềán " tăng cường công tác PB, GD PL tại 1 số địa bàn trọng điểm về vi phạm PL giai đoạn 2012-2016 đến 2021 trên địa bàn huyện TC
  74/KH-BCĐ 4/11/2019 KH: Kiểm tra " tháng hành động vì CL VSATTP" huyện TC 2019
  205/BC-UBND 4/16/2019 BC: KQ rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu CTr 135 năm 2018
  76/KH-UBND 4/16/2019 KH: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của PL về BVBMNN trên địa bàn huyện TC 2019
  693/QĐ-UBND 4/11/2019 QĐ; v/v TL BTC cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện TC lần thứ 3 năm 2019
  209/UBND-PCTT 4/12/2019 CV: v/v phòng chống thiên tai và TKCN trên địa bàn huyện 2019
  706/QĐ-CT 4/12/2019 QĐ: vv/ TL HĐ tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện TC 2019
  93/BC-UBND 5/4/2019 BC: KQ PT KT-XH, Vùng DTTS giai đoạn 2016-2018 mục tiêu, nhiệm vụ giải páp giai đoạn 2021-2030
  100/BC-UBND 4/9/2019 BC: KQ thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện cho người có công với CM theo QĐ só 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của TTG CP trên địa bàn huyện TC
  Công văn 4/10/2019 Cv: vv/ chuẩn bị các nội dung họp UBND tỉnh các tháng 5,6 năm 2019 và nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10
  204/UBND-KTHT 1/1/1753 Cv: vv/ tổ chức Hội chợ Thương mại Tủa chùa 2019
  20/TB-UBND 4/8/2019 Hồ sơ công khai kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh QHSD đất 2020
  72/KH-UBND 9/4/2019 KH: vtriển khai thực hiện Đề án đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho TE học sinh để nâng cao sức khỏe dự phòng bệnh ung thư tim mạch đái tháo đường bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn huyện TC
  26/CTr-UBND 4/1/2019 CTr: chương trình công tác tháng 4
  71/KH-BCĐ 1/1/1753 KH: Tổ chức diễu hành cổ động tuyên truyền chiến dịch HMTN và tiếp nhận máu 2019
  55/KH-UBND 4/8/2019 KH: Bảo vệ chăm sóc trẻ em 2019
  34/KH-UBND 2/28/2019 KH: giám sát đánh giá KQ thực hiện CTr MTQG giảm nghèo bền vững 2019
  176/UBND-GD 4/1/2019 CV: v/v tham gia góp ý dự thảo KH triển khai thực hiện đổi mới CTr sách giáo khoa GDPT trên địa bàn tỉnh
  25/BC-HĐND 3/25/2019 BC: Tình hình thực hiện NQ số 48/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên
  Trang:  
  1-45 of 249<  1  2  3  4  5  6  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Tiến độ giải quyết hồ sơ
 • Đến tháng 12/2018 tỉnh đã giải quyết được
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử