• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN UBND huyện

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  2538/QĐ-UBND 11/1/2018 QĐ v/v ban hành chương trình phát triển du lịch huyện Tủa Chùa giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030
  444/BC-UBND 12/14/2018 BC kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2018; giải pháp, nhiệm vụ chỉ đạo điều hành năm 2019
  321/BC-UBND 9/25/2018 BC: Tổng hợp và giải trình các ý kiến trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
  347/UBND-TP 6/28/2018 CV: V/v khai thác, sử dụng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018
  15/TB-UBND 3/26/2018 TB: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tủa Chùa
  196/CTr-UBND 4/5/2017 Chương trình công tác tháng 5/2017 của UBND huyện Tủa Chùa
  03/KH-HTC 1/1/2016 Kế hoạch, quy hoạch phát triển văn hóa, xã hội Huyện năm 2016
  02/KH-HTC 1/1/2016 Kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế Huyện năm 2016
  01/KH-HTC 1/1/2016 Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT Huyện năm 2016
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Tiến độ giải quyết hồ sơ
 • Đến tháng 12/2018 tỉnh đã giải quyết được
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử