• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN HĐND huyện

  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về ddiều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
  NQ-HĐND 12/12/2018 Dự thảo NQ về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
  NQ-HĐND 12/14/2018 Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Tiến độ giải quyết hồ sơ
 • Đến tháng 12/2018 tỉnh đã giải quyết được
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử