• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

  1-45 of 98<  1  2  3  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  90/UBND-TP 2/27/2019 CV: V/v triển khai thi hành NĐ số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của CP
  88/UBND-TP 2/27/2019 V/v triển khai thi hành nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019
  396/BC-UBND 12/12/2018 BC công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
  88/BC-TA 9/12/2018 BC công tác giải quyết xét xử các loại án năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019
  05/BC-CCTHADS 9/12/2018 BC kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019
  497/BC-VKSHTC 9/12/2018 BC kết quả công tác kiểm sát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX
  420/BC-UBND 9/12/2018 BC kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
  419/BC-UBND 9/12/2018 BC kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX đến nay
  413/BC-UBND 9/12/2018 BC kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018, nhiệm vụ trong tâm năm 2019
  188/TTr-UBND 9/12/2018 TTr v/v điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
  186/TTr-UBND 9/12/2018 TTr v/v đề nghị ban hành NQ về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tủa Chùa giai đoạn đến năm 2030
  180/TTr-UBND 9/12/2018 TTr v/v ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2019-2020 trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020
  179/TTr-UBND 9/12/2018 TTr v/v thông qua điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  149/BC-HĐND 12/9/2018 BC tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tủa Chùa khóa XX
  BC phòng chống tham nhũng 11/23/2018 Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018-flie 10
  BC tiếp công dân 11/23/2018 Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018- file 9
  BC phòng chống tội phạm 11/24/2018 Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018- file 8
  Dự thảo NQ điều chinh QHSDĐ 11/23/2018 Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018 - file 7
  TTr điều chỉnh quy hoạch sd đất 11/23/2018 Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018- file 6
  TTr dự thảo NQ điều chỉnh ĐGHC 11/23/2018 Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018-file 5
  TTr sắp xếp các đơn vị sự nghiệp 11/23/2018 Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018-file 4
  11/23/2018 Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018-file 3
  Chương trình trọng tâm năm 2019 11/23/2011 Tài liệu phiên họp UBND huyện háng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018 - file 2
  BC kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 11/23/2118 Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 11 (lần 2) họp ngày 26/11/2018 - file 1
  10/30/2018 Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 6
  10/30/2018 Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 5
  10/30/2018 Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 4
  10/30/2018 Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 3
  10/30/2018 Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 2
  10/30/2018 Tài liệu phiên họp tháng 11 năm 2018 (GM số 109/GM-UBND họp ngày 01/11/2018) - file 1
  116/BC-BKTXH 2/10/2018 BC thẩm tra Chương trình và Dự thảo NQ thông qua Chương trình phát triển du lịch trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
  Chương trình kỳ họp 2/10/2018 CTr: Kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
  Dự thảo NQ 10/2/2018 Dự thảo NQ đặt tên đường phố trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
  Dự thảo NQ 2/10/2018 Dự thảo NQ chương trình phát triển du lịch trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
  321/BC-UBND 9/25/2018 BC: Tổng hợp và giải trình các ý kiến trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
  125/TTr-UBND 9/26/2018 TTr: Thông qua đề án đặt tên đường phố trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
  123/TTr-UBND 10/26/2018 TTr: Thông qua chương trình phát triển du lịch trình tại kỳ họp thứ 7 họp ngày 05/10/2018
  Tài liệu phiên họp tháng 7/2018 (họp ngày 13/7/2018) - bổ sung 12/7/2018 Tài liệu phiên họp tháng 7/2018 (họp ngày 13/7/2018) - bổ sung
  Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 7/2018 (họp ngày 13/7/2018 12/7/2018 Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 7/2018 )họp ngày 13/7/2018)
  Bổ sung BC kiểm điểm 10/7/2018 Tài liệu họp HĐND huyện kỳ 6 năm 2018 (họp ngày 11,12/7/2018) - file 11
  Ban Pháp chế 6/7/2018 Tài liệu kỳ họp HĐND huyện kỳ 6 (họp ngày 11, 12/7/2018)-file 10
  Ban KTXH 6/7/2018 Tài liệu kỳ họp HĐND huyện kỳ 6 (họp ngày 11, 12/7/2018)-file 9
  347/UBND-TP 6/28/2018 CV: V/v khai thác, sử dụng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018
  TTr UBND 4/7/2018 Tài liệu kỳ họp HĐND huyện kỳ 6 ( họp ngày 11, 12/7/2018) - file 8
  TTr HĐND 4/7/2018 Tài liệu kỳ họp HĐND huyện kỳ 6 (họp ngày 11, 12/7/2018)-file 7
  1-45 of 98<  1  2  3  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Tiến độ giải quyết hồ sơ
 • Đến tháng 12/2018 tỉnh đã giải quyết được
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử