• Trang Thông tin điện tử Huyện Tủa Chùa
  DANH SÁCH VĂN BẢN Tài liệu hội nghị UBND huyện Tủa Chùa

  1-45 of 180<  1  2  3  4  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  89/BC-BKTXH 7/12/2019 BCTTr: Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; dự thảo NQ về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
  Dự thảo 7/15/2019 NQ: Về điều chỉnh phân bổ ngân sách địa phương 2019
  242/BCTĐ_TCKH (Kèm theo Tờ trình số 100/TTr-UBND) 7/15/2019 BC: Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, cơ sở hạ tầng nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đầu tư XDCS hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại TDP Đồng Tâm thị trấn Tủa Chùa
  55/BC-BQLDA (kèm theo Tờ trình số 100/TTr-UBND) 7/15/2019 BC: Đề xuất chủ trương khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại TDP Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa
  Dự thảo 7/15/2019 NQ: V/v thông qua đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
  Dự thảo 7/15/2019 NQ: Về giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
  Dự thảo 7/15/2019 NQ: Về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư XDCSHT khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa
  421/ĐA-UBND (kèm theo Tờ trình số 101/TTr-UBND) 7/15/2019 ĐA: Điều chỉnh mở rộng thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa tỉnh Điện BIên
  206/BC-UBND (kèm theo Tờ trình 101/TTr-UBND) 7/15/2019 BC: Kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND thị trấn, xã Mường Báng về việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
  100/TTr-UBND 7/15/2019 TTr: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tổ dân phố Đồng Tâm Thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa
  183/BC-UBND 7/15/2019 BC: Kết quả công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 14/6/2019) nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
  93/BC-BDT 7/15/2019 BCTTr: Đề án về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên, dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh mở rộng, địa giới hành chính thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
  7/15/2019 Gợi ý thảo luận tổ
  87/BC-KTXH 7/12/2019 BCTTr: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2091
  92/BC-KTXH 7/12/2019 BCTTr: Dự thảo NQ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại TDP Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa
  85/BC-KTXH 7/12/2019 BC: Tổng hợp thẩm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019; dự thảo NQ về nhiệm vụ, giải pháp PTKTXH. ĐBQPAN 6 tháng cuối năm 2019
  88/BC-KTXH 7/12/2019 BCTTr: Kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2091
  91/BC-KTXH 7/12/2019 BCTTr: Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 trên cơ sở Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 25/6/2019 của UBND huyện
  7/12/2019 Phiếu chất vấn, trả lời chất vấn
  7/12/2019 Chia tổ thảo luận
  7/12/2019 Chương trình kỳ họp
  172/BC-VKSHTC 7/12/2019 BC: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
  38/BC-TAND 7/12/2019 BC: Công tác giải quyết xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
  24/BC-CCTHADS 7/12/2019 BC: Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
  19/TB-MTTQ-BTT 7/12/2019 TB: Công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 9, HĐND hyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
  78/BC-BKTXH 7/12/2019 BC: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm của Ban KTXH HĐND huyện
  84/BC-BPC 7/12/2019 BC: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban pháp chế HĐND huyện
  83/BC-BPC 7/12/2019 BC: Thẩm tra BC UBND huyện về kết quả công tác phòng chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
  81/BC-BPC 7/12/2019 BC: Kết quả giám sát tình hình thực hiện Luật phòng, chống mua bán người từ năm 2017 đến ngày 30/4/2019 trên địa bàn huyện Tủa Chùa
  82/BC-BPC 7/12/2019 BC: Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, TAND huyện, CCTHADS huyện
  101/TTr-UBND 7/12/2019 TTr: V/v thông qua đề án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa
  72/BC-BDT 7/10/2019 BC: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Dân tộc
  177/BC-UBND 7/11/2019 BC: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
  68/BC-HĐND 7/10/2019 BC: Kết quả giám sát tình hình quản lý, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2017-2019
  73/TTr-HĐND 7/10/2019 TTr: Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2020
  67/BC-HĐND 7/10/2019 BC: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Tủa Chùa khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
  75/BC-HĐND 7/10/2019 BC: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND huyện
  182/BC-UBND 7/10/2019 BC: Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
  180/BC-UBND 7/10/2019 BC: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết
  181/BC-UBND 7/10/2019 BC: Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
  176/BC-UBND 7/10/2019 BC: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019
  192/BC-UBND 7/10/2019 BC: Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
  185/BC-UBND 7/10/2019 BC: Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX đến nay
  191/BC-UBND 7/10/2019 BC: Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019
  7/10/2019 NQ: V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
  1-45 of 180<  1  2  3  4  >
  Bản đồ hành chính
 • Công khai gửi nhận văn bản

 • văn bản qua mạng giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Tiến độ giải quyết hồ sơ
 • Đến tháng 12/2018 tỉnh đã giải quyết được
 • Thư viện Video
 • Album ảnh đẹp Tủa Chùa
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập:
 • Liên kết Website
 • Các đơn vị trên địa bàn tỉnh
 • Báo điện tử